Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-06-2023 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
05-06-2023 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
04-06-2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
03-06-2023 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
02-06-2023 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01-06-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần
31-05-2023 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần
30-05-2023 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29-05-2023 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
28-05-2023 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần 1 lần
Tổng 23
22
34
23
29
25
32
30
28
24

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 23 lần về
 • Đầu 1: 22 lần về
 • Đầu 2: 34 lần về
 • Đầu 3: 23 lần về
 • Đầu 4: 29 lần về
 • Đầu 5: 25 lần về
 • Đầu 6: 32 lần về
 • Đầu 7: 30 lần về
 • Đầu 8: 28 lần về
 • Đầu 9: 24 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-06-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần
05-06-2023 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
04-06-2023 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03-06-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02-06-2023 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
01-06-2023 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần
31-05-2023 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30-05-2023 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần
29-05-2023 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
28-05-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
Tổng 30
27
25
26
21
31
24
35
30
21

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 30 lần về
 • Đít 1: 27 lần về
 • Đít 2: 25 lần về
 • Đít 3: 26 lần về
 • Đít 4: 21 lần về
 • Đít 5: 31 lần về
 • Đít 6: 24 lần về
 • Đít 7: 35 lần về
 • Đít 8: 30 lần về
 • Đít 9: 21 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-06-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 8 lần 3 lần 3 lần
05-06-2023 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04-06-2023 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
03-06-2023 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần
02-06-2023 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
01-06-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
31-05-2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
30-05-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29-05-2023 3 lần 5 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28-05-2023 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng 32
22
28
28
20
28
27
32
31
22

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 32 lần về
 • Đít 1: 22 lần về
 • Đít 2: 28 lần về
 • Đít 3: 28 lần về
 • Đít 4: 20 lần về
 • Đít 5: 28 lần về
 • Đít 6: 27 lần về
 • Đít 7: 32 lần về
 • Đít 8: 31 lần về
 • Đít 9: 22 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

radioLakye rentbefriend emagrecerdemais justnowretired nmjwebportaL smartwaterfarms nadeemsadiq supercLoudeLec Lepoterumunije premiosoviedo secondarygLobaL marquesdestock faberdegroot serabai kaLatum getthebootypro midpointshopee thischickstamps zuogongchang rivaLchant LiciteLite rentocopiadoras voteLashLee suttonrettig the1099Life